Naše služby ...

Poskytujeme:

  • Intervencie s asistenciou koní | Hipoterapia 
  • Intervencie s asistenciou psov | Canisterapia 
  • Intervencie s asistenciou zvierat | Animoterapia
  • Fyzioterapia a rekondičné cvičenia 
  • Masáže

 

Naše zásady :

  • Individuálny prístup ku klientom
  • Odborný intervenčný tím
  • Pripravenosť zvierat na intervencie
  • Spolupráca a konzultácie s mnohými odborníkmi