Naše služby ...

Poskytujeme:

 • Intervencie s asistenciou koní | Hipoterapia 
 • Intervencie s asistenciou psov | Canisterapia 
 • Intervencie s asistenciou zvierat | Animoterapia
 • Fyzioterapia a rekondičné cvičenia 
 • Masáže

 

Naše zásady :

 • Individuálny prístup ku klientom
 • Odborný intervenčný tím
 • Pripravenosť zvierat na intervencie
 • Spolupráca a konzultácie s mnohými odborníkmi 

 

Doplnkové informácie:

 • Pôsobíme na Liptove v stredisku Villa Betula Resort*** - Liptovská Sielnica
 • Návštevy sú možné dennou - ambulantnou formou ako aj formou pobytu
 • Ponúkame možnosti návštev v domácnostiach, špec. MŠ a ZŠ, DSS a iných zariadeniach