Intervencie s asistenciou zvierat

... poznáme aj pod pojmom animoterapia

 

… sú bazálnou liečebnou metódou sprostredkovanou cez starostlivosť o zvieratá akéhokoľvek druhu. Vhodné je zapojenie klienta do aktivít súvisiacich so zvieratami formou ergoterapie (terapia prácov), ktorá má veľký prínos do života ja pre zdrvých ľudí. Kontinuálnou spoluprácou a správnym prístupom sa dá docieliť naplnenie mnohých sociálnych aspektov.

 

 

Všeobecné oblasti pôsobenia:

 

 • stimuluje rôzne oblasti percepcie
   
 • rozvíja kognitívne funkcie
   
 • napĺňa rôzne aspekty socializácie
   
 • buduje sociálne väzby a sebavedomie
   
 • posilňuje samostatnosť a uvedomenie zodpovednosti za vlastné konanie
   
 • zvyšuje schopnosť porozumenia
   
 • stimuluje pozornosť
   
 • podporuje rozvoj reči a komunikáčné schopnosti
   
 • všeobecne rozvíja psychomotorický vývoj, jemnú motoriku a koordináciu
   
 • pomáha pri prekonávaní strachu napr. z jazdy na koni
   
 • motivuje a prispieva k zvýšenému pohybu

 

Vhodné pre klientov:

 

 • s poruchov reči, učenia, správania, pozornosti
   
 • s rôznymi formami PAS (porucha autistického spektra)
   
 • s duševnými poruchami
   
 • s kombinovaným, mentálnym ako aj postihnutím pohybového aparátu
   
 • sú vhodné aj pre klientov s obmedzenou mobilitov a pre imobilných klientov na vozíku
   
 • sú vhodne pre deti, mladistvých ako aj pre seniorov
   
 • formou tréningu osobnosti (aj pre zdravých jedincov)

Aktivity s asistenciou zvierat sú vždy vhodným začiatkom pre každého kto ešte nemá skúsenosti s inými formami AAI ako napríklad canisterapia a hipoterapia. Taktiež je ideálna aj pre klientov, ktorí nie sú vhodní na absolvovanie hipoterapie z dôvodu iných kontraindikácií vyplývajúcich z ich zdravotného stavu.

 

Služby nie sú vhodné pre ľudí:

 

 • s alergiou na zvieratá
   
 • s panickým strachom zo zvierat
 
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0911 717 625