Intervecie s asistenciou psov

... nazývané aj canisterapia

 

aplikujú pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Certifikovaný tím ale najmä pes je pre dieťa veľkým motivačným faktorom.

Deti s poruchou autistického spektra sú veľkou cieľovou skupinou, u ktorej dokáže canisterapia prinášať veľký progres ako napríklad posilnenie sociálnych zručností klienta (kooperácia, komunikácia), zlepšenie nálady a emocionálneho prežívania, zlepšenie orientácie v prítomných situáciách a priestoroch, zníženie úzkosti a zlepšenie schopnosti dôverovať.

Intervencie s asistenciou psov (canisterapia) sa využívajú v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, logopédie, neurológie, fyzioterapie a taktiež pri klientoch s poruchami pohybového aparátu. 

 

Všeobecné oblasti pôsobenia:
 

 • stimuluje oblasti zrakového, sluchového či hmatového vnímania
   
 • zlepšuje percepčné schopnosti na základe senzorických stimulácií
   
 • rozvíja kognitívne funkcie, stimuluje pozornosť
   
 • napĺňa rôzne aspekty socializácie, buduje sociálne väzby a sebavedomie
   
 • posilňuje samostatnosť a uvedomenie zodpovednosti za vlastné konanie
   
 • zvyšuje schopnosť porozumenia

 • podporuje rozvoj reči a komunikáčné schopnosti
   
 • všeobecne rozvíja psychomotorický vývin
   
 • zameriava sa na rozvoj jemnej a hrubej motoriky
   
 • progresívny vplyv na zníženie svalovej hypertonie a spasticity končatín
   
 • prispieva k stabilizácii krvného obehu a vedie aj k zvýšeniu hladiny endorfínov
   
 • motivuje a prispieva k zvýšenie aktívneho pohybu
   

 

Pracujeme s klientmi:
 

 • s poruchou reči, učenia, správania, pozornosti
   
 • s rôznymi formami PAS (porucha autistického spektra)
   
 • s duševnými poruchami a psychiatrickými ochoreniami
   
 • s kombinovaným, mentálnym postihnutím ako aj postihnutím pohybového aparátu
   
 • s neurologickými a inými kombinovanými postihnutiami
   
 • s psychomotorickým oneskorením, pre predčasne narodené deti
   
 • s obmedzenou mobilitou a imobilnými klientmi na vozíku
   
 • vo veku detí od 1 roka , mladistvými ale aj dospelými
   
 • v seniorskom veku (odporúčané)
   

Zámer pôsobenia intervenčného tímu dosahuje vysoké výsledky aj pri práci so seniormi. Zníženie pocitov smútku a osamelosti, motivácia k pohybu motorickými aktivitami, zlepšenie pamäte a koncentrácie sú cieľmi pri našej práci so psom.

 

 

Možnosti návštev:
 

 • v domácnostiach
   
 • v zariadeniach DSS, špeciálnych materských školách a škôlkach
   
 • u nás v centre | denne alebo formou pobytu
   

Služby nie sú vhodné pre ľudí:
 

 •      s alergiou na zvieratá
   
 •      s panickým strachom zo zvierat