Najbližšie podujatia

SAIAZ stretnutie 2022
zamerané na profesionalizáciu intervencií s asistenciou zvierat v SR 

 

Vyplnené prihlášky zasielajte na:
saiaz.slovensko@gmail.com

Uzávierka prihlášok do 31. 3. 2022 

Mnohé informácie nájdete na SAIAZ Facebook skupine alebo priamo v " FB podujatí " pre toto stretnutie

Informácie priebežne dopĺňame a aktualizujeme. 
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0911 717 625