Podujatia

Seminár s Dančou Mihalikovou

Seminár s Dančou Mihalikovou

Seminár zameraný na všetky aspekty prirodzenej korektúry kopýt u koní
SAIAZ sústredenie október 2023

SAIAZ sústredenie október 2023

3. sústredenie zamerané na profesionalizáciu a rozvoj intervencií s asistenciou zvierat v podmienkach SR
Dinatos & Zvierací terapeut

Dinatos & Zvierací terapeut

Rekondičný pobyt pre deti a dospelých s neurologickými, genetickými a vývojovými ochoreniami. Fyzioterapia, hipo-rehabilitácia, canisterapia, masáže a ďalšie...