Naše služby ...

Poskytujeme:

 

Naše zásady :

  • Individuálny prístup ku klientom

  • Odborný intervenčný tím

  • Pripravenosť zvierat na intervencie

  • Spolupráca a konzultácie s mnohými odborníkmi 

 

Doplnkové informácie:

  • Pôsobíme na Liptove v stredisku Villa Betula Resort*** - Liptovská Sielnica

  • Návštevy sú možné dennou - ambulantnou formou ako aj formou pobytu

  • Ponúkame možnosti návštev v domácnostiach, špec. MŠ a ZŠ, DSS a iných zariadeniach